Barnyoga i Uppsala

Barnyoga – Yoga för barn

Med Anna Imbia

Hela dagarna bombarderas vi av information och intryck, och är uppbundna av krav som att passa tider eller att prestera i olika situationer. Detta gäller i allra högsta grad våra barn. De är om möjligt ännu mer utsatta då de har mindre möjlighet att påverka sin situation. Ett effektivt sätt att hitta sitt lilla andrum, sin lilla stund och reflektera över hur man mår, vad man gör, och hur det känns här och nu är just genom barnyoga.

Då man utövar barnyoga får man tillgång till detta andrum. Man tränar dessutom sin kropp fysiskt så att den blir stark, smidig och balanserad. Förmågan att koncentrera sig förbättras också.
Genom att låta barnen möta sin kropp och sina tankar på regelbunden basis – utan att bli dömda eller värderade och utan inslag av tävling eller prestation – kan möjligheten att utvecklas harmoniskt öka.

Genom barnyoga kommer barnen till insikt att det är okey att vara som man är.

Vårterminens kurser i Barnyoga

Inga datum satta i dagsläget. Skicka intresseanmälan till info@uppsalahotyoga.se

Barnyoga 5-10 år, Minst antal  10 st – högst antal 15 st

Söndagar 11:00-12:00

Kurs på 8 gånger pris 995:-
Sagoyoga 45 min med lite mer avancerade övningar.
Stora yogasalen

Samtliga klasser inleds med en andningsövning och avslutas med en stunds vila.
Var gärna barfota och bär bekväma oömma kläder.
Studion tillhandahåller mattor och eventuella hjälpmedel.

warrior pose