Den vilda posen – Camatkarasana 101

Camatkarasana yoga uppsala

Det finns många namn på denna pose med flera fördelar som tex.

 • Öppnar upp bröst och stretchar lungorna, halsen och axlar
 • Bygger styrka i armar och axlar
 • Öppnar upp framsida lår, höfter och höftböjar

 

Form

(Från Vasisthasana – sidoplanka)

 

 1. Utgå med höger hand och fot i golvet. Placera vänster hand på höften och rulla blicken neråt.
 2. Sätt ner vänster fot bakom höger ben. Rotera höfterna uppåt tills smalbenet är lodrätt.
 3. Böj höger ben och flytta höger fot så att den är i linje med vänster fot. Fötterna ska vara höftbrett isär, eller något bredare. Tårna ska peka rakt bakåt.
 4. För höfterna uppåt-bakåt och vrid överkroppen uppåt.
 5. Rulla försiktigt blicken och huvudet bakåt. Sträck vänster arm framåt-neråt. Sträck på armen.
 6. Fäst blicken bakåt. Håll posen under några lugna, medvetna andetag.
 7. När du vill komma ur posen för du över vikten till höger hand och fot och vrider tillbaka höfterna till höger i en sidoplanka.

Gör likadant på andra sidan.

 "the ecstatic unfolding of the enraptured heart."

Säkerhet

 1. Pressa den undre handen ner i mattan.
 2. Spreta med nedre handens fingrar. Se till att pekfinger och bicep pekar framåt.
 3. Sprid vikten jämnt över nedre handen, lika mycket tryck i fingrarna som i handflatan. För att uppnå detta, pressa pekfingrets knoge neråt och lyft utsidan på handleden uppåt.
 4. Pressa ner insidan av fötterna i golvet för att sprida trycket jämnt över fotsulorna. Pressa fötterna statiskt inåt, utan att rubba deras position.
 5. Aktivera rumpmusklerna. Lyft svanskotan uppåt och dra in magen.
 6. Det är mycket viktigt att du lyfter höfterna och skapar en bakåtböjning i denna pose. Om ryggen förblir rak lägger det ett för stort tryck på den nedre skuldran.

 

Variant av camatkarasana

Du kan även genomföra denna asana med ena benet rakt, eller båda benen raka. Utgå då från adho mukha svanasana – nedåtgående hund. För höger ben bakåt-uppåt, böj knät och lyft det uppåt, så att du öppnar höften. Börja sedan tippa höger knä utåt-uppåt åt höger samtidigt som du vrider överkroppen åt höger. Lyft höger hand från golvet med kontroll och sätt ner höger fot bakom dig. Följ därefter formpunkterna 4-6. När du tar dig ur posen tippar du tillbaka samma väg du kom in till en trebent hund. Sätt därefter ner höger fot och gör likadant på vänster sida.

 

flipthedog