Din Yogapraktik

Din yogapraktik – Yogans olika steg

Det är viktigt att du anpassar din yogapraktik efter dina fysiska förutsättningar. Har du någon sjukdom eller skada som du behöver ta hänsyn till? Är du helt frisk? Läs gärna här nedan om de olika stegen för att se var du befinner dig just nu, vilken din utgångspunkt är. (Du kan alltid rådfråga en lärare om du ändå känner dig osäker.)

 

Första steget

Det första steget i din yogapraktik är när du har ont: kronisk, långvarig eller akut, kortvarig värk. Din utgångspunkt, ditt fokus blir då på tillfrisknandet. Du måste gå in försiktigt i varje rörelse – långsamt och metodiskt – för att inte orsaka mer smärta. Var noga med att följa lärarens instruktioner och gör bara så mycket som du klarar av. I vissa positioner kanske du bara klarar av de förberedande rörelserna, i vissa kan du gå in i och utföra rörelserna ganska bra och andra klarar du inte alls. Acceptera och utgå från dina förutsättningar. För varje lektion känner du efter var din smärtgräns går. Var försiktig. Andas lugnt in och ut genom näsan så kommer du vara full av energi efter passet!

 

Andra steget

Andra steget är när du är helt frisk och smärtfri. Det är nu utforskandet börjar! Du utvecklar både din fysiska och mentala balans. Du börjar mer och mer ta till dig och förstå (den detaljerade) innebörden av lärarens instruktioner. Du kanske fortfarande är oflexibel och stel i kroppen, så forcera inte din kropp att gå längre än din nuvarande förmåga. Yoga ska aldrig vara smärtsam och du ska må bra på alla plan när passet är över! Tänk på att slappna av för att få ut mer av rörelserna. Ett exempel: Om du slappnar av i axlarna i Den märkliga posen (Awkward Pose/utkatasana) när du sträcker fram armarna, jobbar du mer med dina armmuskler men utan att bli så uttröttad. Med andra ord: ha roligt och slappna av mer!

 

Tredje steget

När du har kommit hit i din yogautövning innebär det att du är välmående och smärtfri; känner dig stark, balanserad och flexibel i rörelserna. Din praktik är mer lätt och elegant. Du kan nu gå djupare in i rörelserna och arbeta mer intensivt. Det yttersta målet är att i varje position utföra rörelserna till fullo, både i form och djup. Det är detta vi alla vill göra men måste ha tålamodet att gå steg för steg i vår utövning för att uppnå! Tålamod är en viktig mental förmåga som du hela tiden (och i alla steg) utvecklar. Ju mer du försöker (göra ditt bästa), desto mer har du att vinna!

 

Till sist…

Du behöver alltså behandla din kropp utifrån vilket steg du befinner dig på i din yogautövning. Du kan alltså inte ha en kropp som beskrivs i steg ett och försöka praktisera yoga som om du har en kropp som beskrivs i steg tre. Det fungerar helt enkelt inte så! Igen: Bli medveten om i vilket steg du befinner dig just nu, för en så rolig och givande praktik som möjligt!