Bishnu Ghosh - Bikram Choudhury - Yogananda

Vad är Hot yoga?

Vad är Hot yoga? Det är helt enkelt yoga man utövar i ett uppvärmt rum. Inom hot yoga finns en rad olika yogaformer, till exempel bikramyoga, Moksha, Baron Baptiste, Varm yinyoga och Fierce Grace. Temperaturen kan variera mellan 30°C och 40°C, och även intensiteten varierar. Ta till exempel yinyoga i jämförelse med Bikramyoga. Yinyoga, baserad på kinesisk medicin och mindfulness, är lugn, men kan vara nog så påfrestande. Här formas bindväven om, och bindväven har många smärtreceptorer. Bikramyoga är å andra sidan väldigt aktiv, och påfrestande för musklerna. Bikramyogan är också den ursprungliga hotyogan. Här håller man 26 olika positioner (asanas) under en viss tid, varvat med avslappning.

I och med att det finns flera olika yogatyper inom hot yoga kan alla kan hitta något som passar. Genom att kombinera olika typer av hot yoga arbetar man igenom hela kroppen. Man kan även kalla hot yoga för meditation i rörelse. Alla asanas kräver koncentration, och på så sätt tömmer man sinnet på allt man varit med om under dagen för att enbart vara i ett här och nu. Hotyoga är även dokumenterat bra för hälsan läs mer om detta i vår sammanställning (hot)yoga och hälsa!

 Bishnu Ghosh

Bishnu Ghosh

Bishnu Ghosh föddes 1903 i Lahore i en familj med starka yogatraditioner. Hans föräldrar var yogis och utövade Kriya-yoga så som de lärt den under sin guru Lahiri Mahasaya. Kriya-yoga kan ses som en typ av helhetsyoga, då den påverkar hela individen och inte enbart kroppen eller sinnet. Traditionellt delar man upp Kriya-yogans påverkan i fem plan: det fysiska, det vitala, det mentala, det intellektuella och det spirituella. Kriya-yogan syftar till att man ska kunna se världen för vad den är på alla plan, i en slags kosmisk universalsyn.

En Yogis självbiografi

Även om Bishnu Ghoshs föräldrar var väl bevandrade inom yoga torde den som haft störst påverkan på dagens yoga vara hans äldre bror Mukunda Lal Ghosh, mer känd som Paramhansa Yogananda, författare till En yogis självbiografi (Autobiography of a Yogi). Yogananda grundade Yogoda School i Ranchi i Indien 1917. På Yogoda School lärde sig eleverna meditation och en blandning av Kriya-yoga och de 84 klassiska positionerna (asanas) från hathayoga. En av de första att börja i denna skola var Bishnu Ghosh. Yogananda var hans guru.

Yoganandas bok

1920 åkte dock Yogananda till USA på uppdrag av sin guru för att sprida yogan. Bishnu Ghosh fortsatte studera på Yogoda school fram till 1922, då han istället började studera Physical Culture (ungefär frisksport på svenska) vid universitetet i Calcutta. Han läste under professor R. N. Thakurta. Physical Culture var en stor rörelse globalt under 1920- och  1930-talen. Varianten vid universitetet i Calcutta involverade utbildning i diet, livsstil och träning. Träningen utfördes i första hand med fria vikter.

Bishnu Ghosh var själv en framträdande profil inom Physical Culture-rörelsen i Indien. 1923 grundade han Ghosh College of Physical Education. Träningen grundades på Yoganandas undervisning, med fokus på hathayogans 84 klassiska asanas. Detta college finns fortfarande under namnet Ghosh’s Yoga College och leds av Bishnus  barnbarn Muktamala. Då som nu ligger fokus på att lindra och bota hälsoproblem genom yoga, samtidigt som man bygger styrka och smidighet.

Bishnu Ghosh skrev även boken Muscle control and barbell exercise 1930 med Keshub Ch. Sen Gupta. I denna volym berättar Bishnu Ghosh om hur han i sin ungdom var svag och tanig, men hur han tack vare träning under Yogananda och professor R. N. Thakurta  blev stark och smidig. Han reste också runt i Indien och visade upp stordåd som att låta en bil köra över hans bröst, låta en man hoppa på hans mage från tre och en halv meter och böja järnstänger. I Muscle control and barbell exercise hävdar Bishnu att en av hemligheterna bakom dessa bedrifter är total muskelkontroll, med total avslappning efteråt.

Bishnu barbell

Liksom sin bror Yogananda åkte Bishnu Ghosh till USA för att sprida yogan, om än 19 år senare. Han gjorde styrke- och yogauppvisningar och föreläste vid Columbia University i New York. Bishnu återvände dock till Indien, och gjorde endast en annan uppvisning utomlands innan sin död 1970. Den ägde rum i Japan 1968. Bishnu Ghoshs yoga lever dock vidare, både traditionellt via hans college och modifierat hos hans lärjungar – till exempel hos Bikram Choudhury.

Bikram Choudhury och hot yoga

bikram spine twist

Bikram Choudhury började med yoga redan i fyraårsåldern och träffade Bishnu Ghosh när han var fem år. Han började studera under Bishnu redan samma år. Utbildningen skedde vid Rum Krishna Mission School i Deoghar.

Bikram var en begåvad yogi och vann All-India Yoga Asana Championship flera gånger. Men vid 18 års ålder skadade han knät när han styrketränade. Skadan var så pass allvarligt att läkarna han besökte sa att han aldrig skulle kunna gå normalt igen. Han vägrade att acceptera utlåtandet, och återvände till Bishnu Ghosh för att med hjälp av honom läka knät genom yoga. Det lyckades och Bikram fick tillbaka full funktion i knät.

Bishnu Ghosh and Bikram

Vad är Bikram yoga?

Bikram Choudhury reste mycket på uppdrag av Bishnu Ghosh för att visa upp yoga och sprida yogans hälsofördelar. Först reste han inom Indien, till Mumbai, men sedan även till Japan och Hawaii. 1965 började han sätta ihop sin egen yogasekvens, de asanas (positioner) och 2 pranayamas (andningsövningar) som sedermera blev Bikramyogaserien. Han eftersträvade att sätta ihop asanas med maximalt botande och helande effekter, men ändå så pass lätta att han kunde lära ut dem i grupp. På så sätt skull han kunna hjälpa flera personer samtidigt. Det traditionella sättet att lära ut yoga är nämligen enskilt, från guru till yogi. Bikram märkte dock att han inte hann hjälpa alla som behövde hjälp om han lärde ut yoga på det viset, och ville skapa ett säkert och effektivt sätt att utöva yoga i grupp.

bikram postures 26+2

Efter Bishnu Ghoshs död 1970 ägnade sig Bikram Choudhury mer åt att lära ut sin egen serie, och åt att uppfylla löftet han givit till Bishnu Ghosh: att fortsätt sprida yogan till resten av världen. 1973 flyttade han till Los Angeles och öppnade en Bikramyogastudio med gruppklasser som snabbt blev populär. Idag finns Bikramyogastudior över hela världen.

om Hot Yoga

Hur varm är Bikram yoga ?

Bikram Choudhury var den första gurun att börja undervisa i uppvärmda rum. Från början var det mest för att återskapa klimatet i yogans hemland Indien, men Bikram märkte även fördelar med värmen. Tack vare den värms musklerna och lederna upp och risken för skador minskar, samtidigt som man kan gå djupare i positionerna. Serien är designad så man ska kunna praktisera varje dag.  Uppsala var tredje staden som erbjöd bikram yoga, efter Stockholm och Malmö.

Börja med Bikramyoga på Hot Yoga Uppsala

Moksha Yoga

En relativt ny yogaform som bygger vidare på Bikramyoga är kanadensiska Moksha Yoga (även känt som Modo Yoga). Denna yogaform grundades 2004 av människorätts- och miljöaktivisterna Jessica Robertson och Ted Grand. De är bägge två certifierade yogalärare i flera olika yogaformer (till exempel Bikramyoga, Yin Yoga och Power Yoga) och drev från början en Bikramstudio, men kände att de ville komma ifrån den strikta formen i Bikramyoga, och att de ville att deras miljötänk skulle få större plats. Ur detta föddes Moksha Yoga.

Till formen är Moksha Yoga ändå lik Bikramyoga, med en serie stående asanas följt av en serie liggande och sittande asanas. Till skillnad från Bikramyoga kan dock varje yogainstruktör modifiera efter elevernas behov och efter sina egna specialiteter, och Moksha-serien inkluderar fler överkroppsstärkande asanas än Bikramyoga. Moksha Yoga har dessutom ett uttalat miljöengagemang, vilket bland annat innebär att alla Moksha-studior måste vara eko-certifierade och lämna ett så litet energiavtryck som möjligt.

Traditionell yoga har åtta grenar, vilka Moksha Yoga har inspirerats av och skapat sju grundvärderingar att sprida till sina yogis och vidare ut i världen genom sina yogis. Värderingarna är att vara hälsosam, att vara tillgänglig, att leva grönt, att vara en stöttepelare i samhället, att hjälpa andra, att leva för att lära och att leva i frid och harmoni.

Moksha yogaBaptiste Yoga

Ytterligare en yogi som indirekt inspirerats av Paramhansa Yogananda var Walt Baptiste, som grundade Baptiste Yoga på 1940-talet. Han började med att undervisa i andningsövningar redan vid 17-års ålder, efter att hans farbror – som var en av Yoganandas lärljungar – introducerat honom till yoga. 1943 öppnade han ett centrum för Physical Culture med undervisning i yoga, meditation och styrketräning med fria vikter. 1955 öppnade Walt och hans fru Magaña San Fransiscos första yogastudio och 1971 grundade de Baptiste Health and Fitness Centre.

Idag är det främst Walt och Magañas son Baron Bapiste som för Baptiste Yoga vidare. Han umgicks från en tidig ålder med gurus genom sina föräldrar, och gick bland annat i lära under B.K.S. Iyengar och T.K.V. Desikachar. Genom dem fick han mycket inspiration från hathayoga såsom den store yogainnovatören Tirumalai Krishnamacharya (T.K.V. Desikachars far) lärde ut den, men hämtade naturligtvis även inspiration från Iyengars och Desikachars egna yogafilosofier.

Baptiste Yoga är alltså grundad i hathayoga, men kan beskrivas som en kraftfull vinyasayoga – Baptiste Yoga kallas även ”Baptiste Power Vinyasa Yoga” – med tre pelare: asanas, meditation och självrannsakan för att uppnå självkännedom. Baron Baptistes mål med yogan är att få människor att upptäcka och använda sin inre kraft, fysiskt såväl som psykiskt, och att utveckla denna kraft till sin fulla potential.

Källor:

Paramhansa Yogananda. Autobiography of a Yogi. Första utgåva 1950, denna utgåva 1969: 16-17. Finns även fritt tillgänglig via Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/ebooks/7452
Knight, Bonnie. Bishnu Charan Ghosh and His Influence on Modern Postural Yoga. Publicerad på History of Modern Yogas hemsida 20141011: http://lmuits.wpengine.com/historyofmodernyoga/bishnu-charan-ghosh/#_ftn4
Ghosh’s Yoga College hemsida: http://www.ghoshsyoga.com/
Ghosh, Bishnu & Sen Gupta, Keshub Ch. Muscle control and Barbell exercise. 1930: 51-53. Fritt tillgänglig via SCRIBD: https://www.scribd.com/document/217858632/Muscle-Control-and-Barbell-Exercise

Choudhury, Bikram. Bikram Yoga. The Guru Behind Hot Yoga Shows the Way to Radiant Health and Personal Fulfillment. 2007: 21-30.
Hall, Colin. Hot and Bothered: The Hype, History, and Science of Hot Yoga. Publicerad på Yoga Internationals hemsida 20160204. https://yogainternational.com/article/view/hot-and-bothered-the-hype-history-and-science-of-hot-yoga#citations
Broad, William J. The Science of Yoga: The Risks and the Rewards. 2012: 47.

Borboa, Michele. Moksha: A new kind of hot yoga. Publicerad på She Knows hemsida 20130403. http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/989345/moksha-a-new-kind-of-hot-yoga

Ask Best Health: What is Moksha Yoga? Tillgänglig via Best Healths hemsida: http://www.besthealthmag.ca/best-you/yoga/ask-best-health-what-is-moksha-yoga/

Kraft, Kathleen. Turning up the Consciousness in Hot Yoga. Tillgänglig via Yoga Internationals hemsida: https://yogainternational.com/article/view/turning-up-the-consciousness-in-hot-yoga-an-interview-with-ted-grand-and-je

Moksha Yoga Values, artikel på Moksha Yogas hemsida: http://mokshayoga.ca/values/#pillars

Rosen, Richard. Walt Baptiste. Publicerad på Yoga Journals hemsida 20170828. https://www.yogajournal.com/yoga-101/walt-baptiste

Baptiste Institutes hemsida: https://www.baptisteyoga.com/pages/about-us

Ruiz, Fernando Pasgés. Krishnamamacharya’s Legacy: Modern Yoga’s Inventor. Publicerad på Yoga Journals hemsida 20070828. https://www.yogajournal.com/yoga-101/krishnamacharya-s-legacy