Bishnu Ghosh - Bikram Choudhury - Yogananda

Vad är Hot yoga?

Hot yoga är helt enkelt yoga man utövar i ett uppvärmt rum. Inom hot yoga finns en rad olika yogaformer, till exempel yinyoga, bikramyoga, hatha, vinyasa och Fierce Grace. Temperaturen kan variera mellan 30°C och 40°C, och även intensiteten varierar. Ta till exempel yinyoga i jämförelse med Bikramyoga. Yinyoga, baserad på kinesisk medicin och mindfulness, är lugn, men kan vara nog så påfrestande. Här formas bindväven om, och bindväven har många smärtreceptorer. Bikramyoga är å andra sidan väldigt aktiv, och påfrestande för musklerna. Bikramyogan är också den ursprungliga hotyogan. Här håller man 26 olika positioner (asanas) under en viss tid, varvat med avslappning.

I och med att det finns flera olika yogatyper inom hot yoga kan alla kan hitta något som passar. Genom att kombinera olika typer av hot yoga arbetar man igenom hela kroppen. Man kan även kalla hot yoga för meditation i rörelse. Alla asanas kräver koncentration, och på så sätt tömmer man sinnet på allt man varit med om under dagen för att enbart vara i ett här och nu.

 Bishnu Ghosh

Bishnu Ghosh

Bishnu Ghosh föddes 1903 i Lahore i en familj med starka yogatraditioner. Hans föräldrar var yogis och utövade Kriya-yoga så som de lärt den under sin guru Lahiri Mahasaya. Kriya-yoga kan ses som en typ av helhetsyoga, då den påverkar hela individen och inte enbart kroppen eller sinnet. Traditionellt delar man upp Kriya-yogans påverkan i fem plan: det fysiska, det vitala, det mentala, det intellektuella och det spirituella. Kriya-yogan syftar till att man ska kunna se världen för vad den är på alla plan, i en slags kosmisk universalsyn.

Även om Bishnu Ghosh föräldrar var väl bevandrade inom yoga torde den som haft störst påverkan på dagens yoga vara hans äldre bror Mukunda Lal Ghosh, mer känd som Paramhansa Yogananda, författare till En yogis självbiografi (Autobiography of a Yogi). Yogananda grundade Yogoda School i Ranchi i Indien 1917. På Yogoda School lärde sig eleverna meditation och en blandning av Kriya-yoga och de 84 klassiska positionerna (asanas) från hathayoga. En av de första att börja i denna skola var Bishnu Ghosh. Yogananda var hans guru.

Paramahansa_Yogananda_Standard_Pose

1920 åkte dock Yogananda till USA på uppdrag av sin guru för att sprida yogan. Bishnu Ghosh fortsatte studera på Yogoda school fram till 1922, då han istället började studera Physical Culture (ungefär frisksport på svenska) vid universitetet i Calcutta. Han läste under professor R. N. Thakurta. Physical Culture var en stor rörelse globalt under 1920- och  1930-talen. Varianten vid universitetet i Calcutta involverade utbildning i diet, livsstil och träning. Träningen utfördes i första hand med fria vikter.

Bishnu Ghosh var själv en framträdande profil inom Physical Culture-rörelsen i Indien. 1923 grundade han Ghosh College of Physical Education. Träningen grundades på Yoganandas undervisning, med fokus på hathayogans 84 klassiska asanas. Detta college finns fortfarande under namnet Ghosh’s Yoga College och leds av Bishnus  barnbarn Muktamala. Då som nu ligger fokus på att lindra och bota hälsoproblem genom yoga, samtidigt som man bygger styrka och smidighet.

Bishnu Ghosh skrev även boken Muscle control and barbell exercise 1930 med Keshub Ch. Sen Gupta. I denna volym berättar Bishnu Ghosh om hur han i sin ungdom var svag och tanig, men hur han tack vare träning under Yogananda och professor R. N. Thakurta  blev stark och smidig. Han reste också runt i Indien och visade upp stordåd som att låta en bil köra över hans bröst, låta en man hoppa på hans mage från tre och en halv meter och böja järnstänger. I Muscle control and barbell exercise hävdar Bishnu att en av hemligheterna bakom dessa bedrifter är total muskelkontroll, med total avslappning efteråt.

Bishnu barbell

Liksom sin bror Yogananda åkte Bishnu Ghosh till USA för att sprida yogan, om än 19 år senare. Han gjorde styrke- och yogauppvisningar och föreläste vid Columbia University i New York. Bishnu återvände dock till Indien, och gjorde endast en annan uppvisning utomlands innan sin död 1970. Den ägde rum i Japan 1968. Bishnu Ghosh yoga lever dock vidare, både traditionellt via hans college och modifierat hos hans lärjungar – till exempel hos Bikram Choudhury.

Bikram Choudhury och hot yoga

bikram spine twist

Bikram Choudhury började med yoga redan i fyraårsåldern och träffade Bishnu Ghosh när han var fem år. Han började studera under Bishnu redan samma år. Utbildningen skedde vid Rum Krishna Mission School i Deoghar.

Bikram var en begåvad yogi och vann All-India Yoga Asana Championship flera gånger. Men vid 18 års ålder skadade han knät när han styrketränade. Skadan var så pass allvarligt att läkarna han besökte sa att han aldrig skulle kunna gå normalt igen. Han vägrade att acceptera utlåtandet, och återvände till Bishnu Ghosh för att med hjälp av honom läka knät genom yoga. Det lyckades och Bikram fick tillbaka full funktion i knät.

Bishnu Ghosh and Bikram

Bikram Choudhury reste mycket på uppdrag av Bishnu Ghosh för att visa upp yoga och sprida yogans hälsofördelar. Först reste han inom Indien, till Mumbai, men sedan även till Japan och Hawaii. 1965 började han sätta ihop sin egen yogasekvens, de asanas (positioner) och 2 pranayamas (andningsövningar) som sedermera blev Bikramyogaserien. Han eftersträvade att sätta ihop asanas med maximalt botande och helande effekter, men ändå så pass lätta att han kunde lära ut dem i grupp. På så sätt skull han kunna hjälpa flera personer samtidigt. Det traditionella sättet att lära ut yoga är nämligen enskilt, från guru till yogi. Bikram märkte dock att han inte hann hjälpa alla som behövde hjälp om han lärde ut yoga på det viset, och ville skapa ett säkert och effektivt sätt att utöva yoga i grupp.

Efter Bishnu Ghoshs död 1970 ägnade sig Bikram Choudhury mer åt att lära ut sin egen serie, och åt att uppfylla löftet han givit till Bishnu Ghosh: att fortsätt sprida yogan till resten av världen. 1973 flyttade han till Los Angeles och öppnade en Bikramyogastudio med gruppklasser som snabbt blev populär. Idag finns Bikramyogastudior över hela världen.

Bikram Choudhury var den första gurun att börja undervisa i uppvärmda rum. Från början var det mest för att återskapa klimatet i yogans hemland Indien, men Bikram märkte även fördelar med värmen. Tack vare den värms musklerna och lederna upp och risken för skador minskar, samtidigt som man kan gå djupare i positionerna.

Källor:

Paramhansa Yogananda. Autobiography of a Yogi. Första utgåva 1950, denna utgåva 1969: 16-17. Finns även fritt tillgänglig via Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/ebooks/7452
Knight, Bonnie. Bishnu Charan Ghosh and His Influence on Modern Postural Yoga. Publicerad på History of Modern Yogas hemsida 20141011: http://lmuits.wpengine.com/historyofmodernyoga/bishnu-charan-ghosh/#_ftn4
Ghosh’s Yoga College hemsida: http://www.ghoshsyoga.com/
Ghosh, Bishnu & Sen Gupta, Keshub Ch. Muscle control and Barbell exercise. 1930: 51-53. Fritt tillgänglig via SCRIBD: https://www.scribd.com/document/217858632/Muscle-Control-and-Barbell-Exercise

Choudhury, Bikram. Bikram Yoga. The Guru Behind Hot Yoga Shows the Way to Radiant Health and Personal Fulfillment. 2007: 21-30.
Hall, Colin. Hot and Bothered: The Hype, History, and Science of Hot Yoga. Publicerad på Yoga Internationals hemsida 20160204. https://yogainternational.com/article/view/hot-and-bothered-the-hype-history-and-science-of-hot-yoga#citations
Broad, William J. The Science of Yoga: The Risks and the Rewards. 2012: 47.