Hot Yoga

Vad är Hot Yoga?

Hot Yoga – värmeyoga – arbetar igenom hela kroppen och verkar på alla plan: Det fysiska, mentala och känslomässiga. Hot Yoga är en intensiv, energigivande och ibland utmanande träningsform som passar alla. Varje person utgår från sina egna förutsättningar från dag till dag, på så vis utvecklar praktiken även ens självkännedom och kroppsuppfattning.

Det finns många olika typer av Hot Yoga. De flesta yogatyper vi erbjuder är så kallad yangyoga, som fokuserar på yttre organ (till exempel muskler). Detta gäller till exempel BikramyogaVinyasa flow och Hatha flow. Alla dessa klasser utövas i temperaturer mellan 34°C och 40°C.

Vi har dock även en yogaklass som fokuserar på yin och inre organ: Yin Yoga. Denna klass utövas i 30- 33°C.

 

Hot Yogans ursprung

Hot Yoga som vi känner den idag började utvecklas av Bikram Choudhry under 1970-talet. Choudhry började med yoga redan som fyraåring. Bikramyogan är baserad på den yoga han själv utövade för att läka en knäskada han ådragit sig som sjuttonåring. När han väl hade tagit fram en färdig serie asanas grundade han Bikram’s Yoga College of India, och därifrån har Bikramyogan spridit sig.

Bikramyoga är alltså ”den ursprungliga” Hot Yogan. Det är från den andra typer av yoga i uppvärmda salar hämtat inspiration, åtminstone vad gäller själva värmen. Det finns dock vissa övningar inom traditionell asketisk yoga där man använder eld och värme som ett sätt att utveckla uthållighet och förbättra förmågan att avstå från världsliga bekvämligheter. Man skulle alltså kunna tänka sig att Bikram Choudhry byggde vidare på denna tradition när han skapade Bikramyogan, även om han skalade bort det asketiska för det läkande.

Värmen i yogasalen är till del för att återskapa värmen i Bikram Choudhrys hemland Indien, men främst för att det finns så många fördelar med värmen i sig. Du kan läsa om fördelarna med träning i värme här.

_G5B7530