Ingrid Wahlberg

Ingrid Wahlberg In 2012, a naprapath recommended I try Bikram yoga, given the pain in my lumbar region. Almost 5 years later, I’m well and truly hooked! My lumbar region feels much better. Nowadays, I don’t think about it so much, whereas 5 years ago I could hardly sit still because of the pain. Back […]

Ingrid Wahlberg

Ingrid Wahlberg På grund av smärta i ländryggen rekommenderade en naprapat mig 2012 att prova bikramyoga. Nästan 5 år senare är jag fast i “yogaträsket”! Min ländrygg är mycket bättre. Jag tänker inte så mycket på den längre, men för 5 år sedan kunde jag knappt sitta still då värken plågade mig och det var […]

Rebecka Wahlberg

Rebecka Wahlberg I started practicing Bikram yoga gradually in 2012 since my mother (Ingrid Wahlberg) found it so fun and invigorating. I didn’t practice it that much back then, it was more on and off, but I thought it was a shame that I didn’t have the time to go more often. Bikram yoga is […]

Rebecka Wahlberg

Stärka kroppen Bikram Yoga Jag började gå på Bikramyoga så smått under 2012, för att min mamma (Ingrid Wahlberg) tyckte det var så stärkande och roligt. Då gick jag inte särskilt ofta. Det blev av och till, men jag tyckte att det var synd att jag inte hann med mer. Bikramyoga är härligt utmanande, och […]

Fatima Alassaad

Spinal disc herniation and yoga? Well, after several cases of spinal disc herniation, a five-year-old, and a two-month-old baby, sleep deprivation and with hopes of less back pain, I bought a membership at Hot Yoga Uppsala. Backbends are like medication for spinal disc herniation! It has now been two months, and I feel much stronger […]

Annette Ocklind

Bikram Yoga has made me stronger… more flexible and more satisfied. The best things about it are the heat and the air humidity, which quickly warm my system and make me feel relaxed. I am fascinated by the complexity of the body and how a series of poses gradually leads to improvement, if you want […]

Kajsa Pelttari

Triathlon and yoga ”The yoga studio next door has some great offers on introductory memberships right now. Let’s try it out!” That’s more or less what my husband told me in November 2013, and since then I’ve been practicing regularly here at Hot Yoga Uppsala. I mostly practice endurance sports, and for me, triathlon is […]

Kajsa Pelttari

Triathlon och yoga ”Nu har studion här intill bra erbjudanden på introduktionskort. Vi måste testa!” Ungefär så sade min man till mig i november 2013 och sedan dess praktiserar jag regelbundet här på Hot Yoga Uppsala. Triathlon Jag tränar huvudsakligen uthållighetsidrott och för mig är Triathlon den ultimata sporten! Många timmar löpning och cykling ger […]

Alan Shima

Yoga and Running I was complaining to a friend about increasing stiffness and loss of elasticity in my running workouts. She recommended I give Bikram Yoga a try. I had never practiced yoga before. The first Bikram session was a real challenge. Muscles stretching, sweat streaming, pulse sprinting, my breathing not fully in control. I […]

Alan Shima

Löpning och yoga bra kombo! Jag beklagade för en vän hur jag blivit stelare och börjat förlora spänsten under mina löppass. Hon rekommenderade att jag skulle prova Bikramyoga. Jag hade aldrig provat yoga förr. Det första Bikram–passet var en riktig utmaning. Muskler som drogs ut, svett som strömmade, en puls som drog iväg, andning utom […]

Fatima Alassaad

Diskbråck och yoga? Jo efter flera diskbråck, med en 5-åring och en 2-månaders bebis, sömnbrist och hopp om mindre smärta i rygg köpte jag ett kort på Hot Yoga Uppsala. Bakåtböjningar är som medicin mot diskbråck! Nu cirka två månader senare känner jag mig mycket starkare och har redan mycket mindre smärta i ryggen. Efter […]

Annette Ocklind

Yogan har gjort mig starkare… Vigare och mer tillfreds. Det bästa är värmen och den höga luftfuktigheten som snabbt värmer upp hela mitt system och skänker avslappning. Jag fascineras över kroppens komplexitet och hur en serie poser stegvis leder till förbättring om man vill det. Klasserna gör mig härligt glad. Det är roligt att känna […]