En kort introduktion till Jivamuktiyoga

Jivamuktiyoga

 

Nybörjare fortsättning för Jivamukti Yoga

33°C- 35°C nybörjare-fortsättning (90 min)

Jivamuktiyoga utvecklades av Sharon Gannon och David Life 1984. Denna yoga grundar sig i hathayogan och dess positioner. Gannon och Life ville återföra den traditionella indiska yogans andliga aspekter till den västerländska yogan och fokusera mer på yoga som ett sätt att nå andlig upplysning och förening med världsalltet. Namnet ”jivamukti” kommer av sanskritordet ”jivanmukta”, som betyder ungefär ”väckt i detta livet”. Tanken med denna yogaform är alltså att varje enskild utövare (yogi/yogini) ska uppnå upplysning i jordelivet.
Jivamuktiyoga har fem grenar, som på ett eller annat sätt är närvarande under varje yogapass: ahimsa (icke-våld mot allt levande, inklusive djur och natur), bhakti (hängivenhet [till upplysning genom yoga]), dhyana (meditation), nada (läran att aktivt lyssna, kan ske med hjälp av musik) och shastra (studerande av yogisk skrift, inkluderar mässande på sanskrit).

Vad kan jag förvänta mig av Jivamuktiyoga?

I Jivamuktiyoga används positioner (asanas), andningsövningar (pranayamas), mantran (ofta mässade), filosofi, meditation och musik. Utförandet är relativt likt en vinyasaklass, med kraftfulla rörelser integrerade med andning i ett flöde, men med ytterligare några komponenter. Passen kan till exempel inledas med mantran och/eller sång, övergå i meditation och därefter till ett flöde av asanas, ofta till musik. Passen kan inkludera en kortare föreläsning om yogisk skrift, eller bara att yogainstruktören säger några visdomsord eller aforismer under den avslutande savasanan. Hela passet kan sedan avslutas med ytterligare mantran eller sång. Hur mycket fokus som läggs vid varje komponent är upp till instruktören.
Om du vill undersöka yogan utöver asanas och pranayamas samtidigt som du får svettas ordentligt, eller helt enkelt tycker om musik i yoga, är det här definitivt passet för dig! Shanti, shanti, shanti!

 

Avsätt 5-10 min innan klassen för att värma upp handleder och axlar och minst 3 minuter efter för savasana.

 

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Jivamuktiyoga, Sharon Gannon och David Life och deras filosofi!

Schema

1-2 Lördagar i månaden