En kort introduktion till Yin Yoga

yin yoga uppsala

25°C– 30°C nybörjare-fortsättning (75 min)

I Yin Yoga fokuserar du på att slappna av och frigöra spänningar i kroppen genom att stimulera bindväven. Denna yoga utformades av kampsportsexperten och Taoist-yogainstruktören Paulie Zink, men utvecklades vidare av yogainstruktörerna Sarah Powers och Paul Grilley, som inspirerades av Daoist-yoga och doktor Hiroshi Motoyamas meridianlära. I Sverige är det främst Magdalena Mecweld som spridit och utvecklat Yin Yogan under devisen ”vila dig i form”.
  Yin Yoga kan beskrivas som en blandning av yoga, mindfulness och kinesisk medicin. Den är ett utmärkt komplement till våra andra yogaklasser, då denna klass fokuserar på inre organ (skelett, bindväv m.m.) och yin, medan våra andra yogaklasser fokuserar mer på yttre organ (muskler) och yang.

“You need to experience this to really know what Yin Yoga is all about. After you have experienced it, even just once, you will realize that you have been doing only half of the asana practice.”
― Bernie Clark

Vad kan jag förvänta mig av Yin Yoga?

Genom Yin Yoga blir du inte bara smidigare, utan ges också tillfälle att skapa inre medvetenhet och harmoni.
I och med att du är kvar i de liggande eller sittande positionerna i 3-5 minuter har bindväven tid att forma om sig, vilket leder till att stelheter och eventuella smärtor släpper.

Denna klass är inte lika varm som våra andra klasser. Det beror just på att vi vill komma åt och tänja bindväven; är det för varmt är bindväven för följsam. I värme kommer man inte åt att tänja bindväven så att den blir mjuk även i normal rumstemperatur.

Det kan ibland vara smärtsamt att tänja och forma om bindväven, till exempel den tjocka bindväven under fötterna, men man kan alltid välja att backa i positionen och på så sätt minska belastningen. Under den tiden du ligger eller sitter i positionerna har du även chansen att utöva mindfulness: medvetenhet om vad som sker i ditt sinne och i din kropp, utan att låta intrycken påverka dig. Registrera utan att reagera.

“Consider your will and your body as two dancers, moving in total unison. Too many beginning and even experienced yoga students make their yoga into a wrestling match—the mind contending with the body, forcing it into postures that the body is resisting. Yoga is a dance, not a wrestling match.”
― Bernie Clark


Ge dig själv tiden att balansera sinne och kropp genom Yin Yoga!